Armend Shabani - FSHMN
Thursday, 2017-03-30, 11:40 AM
Armend Shabani Home Page
Main Registration Login
Welcome, Guest · RSS
Login form
Search
MENYJA
   FSHMN
  Analiza Matematike I
  (drejtimi pergjithshem)

  1. Hyrje
  2. Induksioni matematikë
  3. Vargjet numerike  Afate te provimeve me shkrim
  Prill 09
  Janar 2010    

  Analiza Matematike III
  (drejtimi shkence kompjuterike)

  Rezultate te provimeve
  Prill 09


  Elementet e Analizes Matematike

  (drejtimi arsimor)

  Afate te provimeve me shkrim
  Prill 09

  Rezultate te provimeve
  Prill 09


  Analiza Matematike II
  (drejtimi pergjithshem)
  1. Integralet tabelare
  2. Metoda e zevendesimit
  3. Metoda parciale
  4. Integrimi i funksioneve racionale
  5. Integralet rekurente
  6. Integrimi i funksioneve iracionale
  7. Integrimi i funksioneve trigonometrike
  8. Integrimi i funksioneve transcendente  Afate te provimeve me shkrim
  Tetor  07         Janar 08          Prill 09         Qershor 09  Elementet e algjebres II
  (drejtimi arsimor)


  1. Veprimet binare
  2. Grupoidet. Semigrupet

  3.
  Algjebra
  (drejtimi shkence kompjuterike)

  1. Bashkësitë
  2. Pasqyrimet
      Detyra per ushtrime
  3. Relacionet
      Detyra per ushtrime
  4. Teoria e numrave
      Detyra per ushtrime
  5. Strukturat algjebrike
      Detyra per ushtrime  Teoria e numrave
  (drejtimi arsimor)

   
  Matematika I
  (Kimi - drejtimi arsimor)


  1. Vargjet numerike
  2. Limiti i funksioneve


  Rezultate te provimeve

  Kollokviumi i pare, Prill 09         Kollokviumi i dyte, Qershor 09
  Metodat Matematike ne Ekologji


  Rezultate te provimeve
  Prill09
  Copyright MyCorp © 2017
  Hosted by uCoz